De Wandelcoach

Bewegen op het snijvlak tussen Revalidatie & Re-integratie.

De Wandelcoach

Wat doet De Wandelcoach

De Wandelcoach brengt mensen met een arbeidsbeperking weer in beweging. Wij werken op het snijvlak tussen Revalidatie & Re-integratie. En zorgen voor een gezonde beroepsbevolking.

Met onze unieke werkwijze dragen wij in Noord-Holland dagelijks bij aan (het behoud van) een gezonde en vitale beroepsbevolking.

Wij zijn voor werkgevers een vindplaats van uit beeld geraakt, gemotiveerd talent. Wij dagen onze klanten uit, met als doel dat zij hun talenten en ambities weer maatschappelijk in gaan zetten.

Elk traject begint in principe met wandelen. Daarom heten wij De Wandelcoach. Wij wandelen altijd in een multidisciplinair verband van professionals uit Zorg, Welzijn, Sport en HR.

Prognosegestuurde dienstverlening

Anders dan gedacht is De Wandelcoach allesbehalve een zorginstelling. Wandelcoaches zijn dan ook nadrukkelijk geen zorg- en/of hulpverleners. Wij zijn coaches en wij wandelen als een door het UWV erkend reintegratiebureau op het snijvlak tussen Revalidatie & Reintegratie.

Tegelijkertijd zijn in onze praktijk professionals werkzaam die vanuit opleiding en jarenlange ervaring kunnen putten uit het vaatje van zowel de Zorg als HRM. Wij vullen de aanwezige deskundigheid in onze praktijk aan met gecertificeerde professionals vanuit Sport & Bewegen. Zo ontstaat een uniek samenwerkingsverband van professionals die praktische ondersteuning kunnen bieden bij het realiseren en volhouden van de ambities van en door onze klanten.

Wij heten De Wandelcoach omdat vrijwel elk traject begint met wandelen. Wandelen is echter geen doel op zich. Het is hooguit een (gemakkelijke) middel om weer in beweging te komen. Fysiek en mentaal. Wij (re)vitaliseren daarbij de motivatie om het gewenste leven ook na te gaan streven. Wij nodigen onze klanten uit om serieus werk te maken van hun persoonlijke (maatschappelijke) dromen, wensen en ambities. Zo brengen wij onze klanten in beweging en wandelen wij tijdelijk met hen op in hun leven. Dit is wat wij bedoelen met: prognosegestuurde dienstverlening.

Wie kunnen verwijzen?

De Wandelcoach: Partner van het UWV Werkbedrijf

De Wandelcoach heeft sinds 2018 een raamoverkomst voor onbepaalde tijd met het UWV Werkbedrijf. Hierdoor kunnen Arbeidsdeskundigen en hun ondersteunende collega’s voor een traject naar ons verwijzen. De Wandelcoach biedt het UWV Werkbedrijf de volgende diensten

- Werkfit
- Participatie Interventie
- Maatschappelijke Deelname
- Scholingsbegeleiding

2021: ook weer Praktijkassessment
Tijdens de pilotfase kon ons bureau ook de dienst Praktijkassessment aanbieden. Praktijkassessment is een dienst wat ons op het lijf geschreven is. Met onze kennis en ervaring kunnen wij enerzijds een goede inschatting maken wat er speelt bij een klant.

Tegelijkertijd zijn wij in staat om de adviseur heel expliciet te maken wat naar onze mening de best mogelijke route is voor duurzame arbeidstoeleiding. De Wandelcoach wil deze dienstverlening weer graag aanbieden. Ook omdat wij dit een heel leuk aanbod vinden. Komt dus goed.

Eigen gelegenheid

Heb jij je (langdurig) ziek gemeld? Of wil je terug de arbeidsmarkt op? Bel of mail ons dan. Wij bespreken graag de mogelijkheden. Werknemers zijn vaak bereid om (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen.

Ontvang jij een uitkering van het UWV en wil je graag een traject bij De Wandelcoach? Meld je dan bij jouw casemanager en/of Arbeidsdeskundige en vraag om een vrijblijvend kennismakingsgesprek met De Wandelcoach.

Zorgverzekeraars & Gemeenten

De Wandelcoach heeft op dit moment geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars.

Klanten beoordelen De Wandelcoach met een 8

Namens het UWV voert onafhankelijk onderzoeksbureau Enneus het Klantentevredenheidsonderzoek uit. Over het scorejaar 2018-2019 geven onze klanten De Wandelcoach: 8,8. Hiermee scoort De Wandelcoach ver bovengemiddeld.

Ja, maar wat doen jullie dan?

Hoewel het doel altijd hetzelfde is, is geen mens dezelfde. Daarmee is dus geen traject hetzelfde. Elk traject bestaat dus uit bouwstenen. Deze bouwstenen zetten wij naar behoefte in. En altijd in logisch samenhang:

Praktische arbeidstoeleiding (HR)

Het begint er natuurlijk mee dat je eerst in beeld en vat krijgt op jouw motivatie. Waarvoor kom jij jouw bed uit? Wat geeft zin aan jouw leven? Vervolgens kijken wij naar jouw talenten en vaardigheden. Jouw competenties. Wij kijken naar jouw arbeidsverleden. En scholing. Wij helpen jou bij jouw arbeidsmarktoriëntatie en/of loopbaanbegeleiding en bieden professionele begeleiding bij jouw sollicitatie. Dat wil zeggen, wij helpen met het opzetten van jouw CV, jouw sollicitatiebrief en eventueel bieden wij gesprekstraining. Indien echt noodzakelijk, gaan wij mee naar het gesprek. Ondersteuning bij het vinden van een Werkervaringsplek of snuffelstages, zodat je arbeidsritme kunt opdoen en kunt experimenteren met nieuwe of herwonnen competenties.

Bieden jullie ook jobcoaching?

Nog niet, maar wat niet is… kan natuurlijk altijd nog komen.

Begeleiding bij sport & beweging

De Wandelcoach brengt je in beweging. Letterlijk. Elk traject begint dan ook met wandelen; dáárom heten wij ook De Wandelcoach. Natuurlijk zijn er momenten dat wandelen geen uitkomst biedt. Soms gooit het onstuimige roet in het eten; dan gaan wij naar binnen. In alle andere gevallen wordt er gewoon gewandeld. Is wandelen een probleem? Dan kijken wij naar andere manieren van bewegen. Kanoën bijvoorbeeld. Of fietsen. Heb je een wens? Dan kijken wij wat wij kunnen organiseren. Anderen willen een wedstrijd kunnen hardlopen. Wij helpen jou graag daarbij. Gecertificeerd, en dus gekwalificeerd.

Casemanagement

Onze Wandelcoaches zijn vaak werkzaam geweest in de Zorg en/of Welzijn. Of zij hebben een carrière gehad in Personeelsmanagement (HRM). In onze praktijk zijn wij echter nadrukkelijk coaches. Wij bieden dus nadrukkelijk géén zorg en ook géén behandeling. Daar zijn andere hulpverleners voor. Het komt zeker voor dat meer inhoudelijke ondersteuning nodig is. In die gevallen helpen wij met het opzetten van een zorgnetwerk. Waar nodig organiseren wij het casemanagement.

Hoe dit bevalt?

Neem contact met ons op